Aluminijumski poklopci

ALUMINIJUMSKI POKLOPCI I FOLIJA

Aluminijumski poklopci se najviše koriste u
prehrambenoj industriji, posebno u mlekarskoj i konditorskoj.

ALUMINIJUMSKI POKLOPCI I FOLIJA

Aluminijumski poklopci se najviše koriste u prehrambenoj industriji, posebno u mlekarskoj i konditorskoj.
Termo lak na aluminijumskoj foliji obezbeđuje kvalitetan var na PS, PP, PE posudama.
Al. poklopci za mlečnu industriju obuhvataju proizvode od lakirane aluminijumske folije za kiselomlečne proizvode, blage i agresivne mlečne namaze. Al. poklopci za mlečnu industriju obuhvataju proizvode od lakirane aluminijumske folije za kiselomlečne proizvode i antikorozivne folije za blage i agresivne mlečne namaze. Poklopce pregujemo po obodu, igličasto i na crviće.

Najširu primenu imaju aluminijumski poklopci dimenzija Ø75,5 i Ø95,5 mm i debljne od 30 µ. U slučaju pakovanja agresivnih mlečnih namaza, a u cilju očuvanja kvaliteta proizvoda, nudimo i štampane poklopce na antikorozivnoj foliji debljine od 38 µ.
Poklopci se proizvode u različitim oblicima (po zahtevu kupca, mogu biti okrugli, elipsasti, pravougaoni i sl.) i dimenzijama sa visoko kvalitetnom štampom do 8 boja.
Aluminijumska folija za maslac se sastoji od sloja aluminijuma i voskiranog papira.

Ø 75
Ø 95
antikorozivna folija
folije za maslac
Пусти видео запис
Štampa poslednje generacije, zahvaljujući visokokvalitetnim mašinama sa 8 i 9 boja, omogućava izradu atraktivnih etiketa, koje doprinose boljoj vidljivost, privlačnosti i distinkciji gotovih proizvoda.