IML ETI

IN MOLD LABEL

U segmentu IML-a Deltaplast proizvodi IML za brizganu, duvanu i thermoforming ambalažu.

IML ETIKETE

Segment IML etikete Deltaplasta  proizvode IML za brizganu, duvanu i thermoforming ambalažu. Kako zbog privlačnog i modernog izgleda, tako i zbog svog izvanrednog kvaliteta IML je nesumljivo jedna od najmodernijih i revolucionarnih tehnologija na polju dekoracije plastične ambalaže. Ova tehnologija je prisutna na kanticama, čašama, kadicama, kućnoj i tehničkoj plastici kao i mnogim drugim plastičnim proizvodima. Danas su nezamisliva pakovanja prehrambene industrije, industrije boja i lakova bez IML-a.
Sama tehnologija funkcioniše tako što se prethodno odštampana etiketa na PP foliji umeće u kalup za ubrizgavanje plastike pomoću robota, a elektrostatički elektricitet omogućava da etiketa ostane vezana za kalup. Plastika se tada pod visokom temperaturom i pritiskom ubrizgava u kalup i poprima oblik krajnjeg proizvoda. U isto vreme već umentnuta etiketa se stapa sa plastikom i postaje sastavni deo krajnjeg proizvoda.
Kako je sama plastika a i etiketa od istog PP materijala tako je ova ambalaža podložna potpunoj reciklaži bez ikakvog odvajanja i separacije elemenata.
Deltaplast koristi opremu najnovije generacije, kako štamparske mašine tako i doradne mašine za sečenje etiketa sa robotskim rukama. Celokupan proces proizvodnje je potpuno automatizovan i kao takav idealan za ambalažu namenjenu za prehrambene proizvode.

IN MOLD LABEL
IML ETIKETE
Пусти видео запис
Štampa poslednje generacije, zahvaljujući visokokvalitetnim mašinama sa 8 i 9 boja, omogućava izradu atraktivnih etiketa, koje doprinose boljoj vidljivost, privlačnosti i distinkciji gotovih proizvoda.